Hemligheten, vägen till en bra relation

Många relationer börjar bra, men sedan kan det hända något som får den att gå i kras och man vet inte riktigt vad som hände. Då kan problemet ligga djupare än i det nuvarande förhållandet, utan i ens uppväxt. Därav är det bra att vid en kris läsa boken ”Hemligheten”.

Ja, ge inte upp i första taget när ni befinner er i orkanens mitt och har storm vid alla sidor. Ibland kan det vara så att man inte tänker klart utan blir färgade av sitt inre relationsmönster man burit med sig sedan man var en bebis. Mycket av hur man beter sig i en relation; om man är avståndstagande eller om man är klängig handlar om hur ens föräldrar tog hand om en som liten. Om de gav en kärlek och alltid fanns där som en trygghet, eller om de mer såg till sina egna behov. I denna text kommer vi gå in på följande i korta drag:

  • Anknytningsteorin
  • Att jobba på ett förhållande
  • Vad boken Hemligheten kan ge en människa och ett förhållande.

Anknytningsteorin

Denna teori härstammar från 50-talet och är framtagen av psykologen John Bowlby. Hela teorin går ut på att alla barn när vi föds är genetiskt förprogrammerade att vi ska knyta an till våra föräldrar. Detta för att föräldrarna ska skydda barnen från fara och öka överlevnadsmöjligheterna. När vi är ungefär ett år så har vi lärt oss hur vi mot våra föräldrar på bästa sätt bete oss för att skapa så mycket närhet vi bara kan. Om vi inte känner av tryggheten från våra föräldrar väljer vi därför vägar att gå för att maximera tryggheten. Om vi då blir otrygga undvikande väljer vi att hålla oss på avstånd från våra föräldrar för att inte få dem att bli irriterade. Detta syns sedan i våra förhållanden. Om vi däremot har föräldrar med skiftande beteende så blir vi otrygga ambivalenta och med det blir väldigt klängiga för att lyckas få så mycket kärlek som det bara går. Det betyder att vi beter oss likadant i en kärleksrelation.

Att jobba på förhållandet

När vi känner till vår bakgrund om hur vi är och varför vi beter oss på ett visst sätt så är det enklare för oss att ändra detta beteende och skapa varaktiga relationer. Då kan vi mer sätta fingret på vad det är som spökar och känna efter vad vi vill med våra liv för att bli lyckliga. Vi måste inse att alla förhållande måste man jobba på för att hålla dem levande och att de ska växa och må bra.

Att läsa boken

Genom att läsa boken kan ni som par, eller om du är singel, få en bättre förståelse på varför du beter dig som du gör och även få många verktyg som du kan jobba på för att förändra ditt beteende. För, det är först när vi jobbar på det i praktiken som det kan ske en förändring. Och helt plötsligt så vaknar du upp och känner att en sten har lyfts från ditt bröst och att du befinner dig i en vacker relation med mycket kärlek.