Hantera sorg

Hur hanterar man sorgen efter en närståendes bortgång? Det finns egentligen inget enhetligt svar på den frågan,  i realiteten har alla olika sätt att ta itu med mörkret och vemodigheten som oundvikligt finns där.

623144-sadnessI DN skrevs det nyligen om hur unga människor sällan har några erfarenheter att hantera svåra förluster – såsom att mista en nära vän eller familjemedlem. Istället kapslar de ofta in sorgen och försöker gå vidare på ett så snabbt och smärtfritt sätt som möjligt. Hursomhelst måste man förr eller senare ta itu med saknaden och smärtan för annars kommer den förmodligen oönskad tillbaka igen senare i livet.

I Sydsvenskan berättas det om hur vissa föräldrar väljer att undanhålla sina barn sanningen när de själva blir svårt sjuka och hur detta i sin tur påverkar barnen att senare i livet istället prata öppet och sanningsenligt om livets svåra frågor till sina egna barn. Helt enkelt för att lära vidare att det är viktigt att hantera svåra förluster, även om det måste ske den hårda vägen och alldeles för tidigt i livet. Bra att veta är att sorgen har olika faser och att dessa både varierar beroende på vem man är och var man är i livet, samt givetvis klart i relation till på hur nära man var den man förlorat. Att försöka levandehålla minnen av den man älskat och numera saknar tröstlöst kan göra sorgen hanterbar istället för till en abstrakt, mörk materia som man ständigt flyr från.

För många är kreativiteten och skrivandet en väg ut ur det mörka när någon närstående gått bort. I DT berättar Mats Hansson att hans diktsamling Svart Kaffe var ett sätt för honom att hantera smärtan och sorgen när hans hustru tog sitt liv. Hans lyrik har använts i gudstjänster men även i sorgegrupper – så som den är menad att användas. Han menar också att han fått mycket stöttning från kyrkan och från särskilt en präst, och konstaterar att det kanske inte är så konstigt, kyrkan är ett stort forum där död och sorg är lika naturligt som vigsel och glädje.

– “Jag märkte att jag kunde sätta ord på mina inre funderingar, lägga saker till rätta med lyrik. Det hjälper mig att hantera svåra känslor och se sammanhangen.” – Mats Hansson

9946775-grave-lantern-with-a-heartNär någon går bort är det en naturlig sak att ta kontakt och få hjälp med det praktiska av en begravningsentreprenör. En bra begravningsbyrå i Göteborg är lättare att hitta än man tror, om man vet var man ska leta. Det som utmärker en sådan är givetvis hjälpsamhet, professionalism och ansvarsfullhet i en lugn och trygg atmosfär – en byrå som låter kunden utforma begravningsakten helt utifrån egna preferenser utan att rynka på näsan åt nytänkande.

Sorgebearbetning för barn

1177 (Vårdguiden) finns en lista med läsning för små barn om döden. Titlarna är sådana som lätt går att hitta på bibliotek och i bokhandel:

  • Adjö Herr Muffin – Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm
  • Arvids hemlighet – Kristina Westerlund och Fibben Hald
  • En stjärna vid namn Ajax – Ulf Stark och Stina Wirsén
  • Flickan och kajorna – Riita Jalonen och Kristiina Louhi
  • När mormor glömde att hon var död – Ylva Karlsson och Anna Bengtsson