Få hjälp med relationen – parterapi

I vissa fall fungerar relationer som ett klockverk. Man går aldrig varandra på nerverna. Man kompletterar varandra. Man är överrens i både stort och smått. Rutiner, vardag och prioriteringar går ihop. Dessutom lyckas man behålla romansen, spänningen och pirret. Allt går som en dans på rosor. Likt i sagornas värld lever dessa personer lyckliga i alla sina dagar, enda kruxet är att dessa relationer praktiskt taget endast finns i sagornas värld. I verkligheten brukar oftast åtminstone en av ovanstående punkter krångla i något läge, och då kan det vara bra med lite hjälp på traven.

Det finns flera former av parterapi och det kan ibland vara svårt att välja sort. Vi har utgått ifrån Expressens guide och skrivit en liten sammanfattning åt dig som kan hjälpa dig på traven med ett val om du känner att din relation kan behöva lite extra stöd eller ett bollplank.

  • Relationscoaching: Lösningar och framtida mål är i fokus snarare än diagnos och rådgivning. Det är inte en klassisk psykoterapiform och samtalen tar ungefär 45 min-1 timme per gång. Passar bäst om ni snarare tror er behöva någon slags livscoach och ett bollplank än en terapeut.
  • IBCT (integrative behaviour couples therapy): En kombination av klassik KBT och acceptansarbete. Man försöker lära sig att acceptera och se saker som de är utan att döma, samtidigt görs en grundlig beteendeanalys där man försöker identifiera problem samt vad som håller dem vid liv. Vanlig form av terapi som sker både i parets hem i en inledningsfas och därefter på en mängd olika KBT-mottagningar. Passar för er som vill ha en beprövad metod.
  • EFT (emotionellt fokuserad parterapi): Metoden fokuserar på att se mönster i samspelet som handlar om förväntningar på ens partner, på närhet, ömhet, omtanke och förståelse. EFT handlar om att se mönstren och att motarbeta förväntningarna och mönstren snarare än varandra. Boka terapi i Stockholm om du vill prova, det hela ska ta ungefär 75 minuter per gång. Passar för engagerade par som vill fortsätta bo tillsammans och där våld inte förekommer i relationen.
  • Psykodynamisk terapi: Går ut på att titta bakåt i livet, influerat av den klassiska psykoanalysen. Det omedvetna och bortträngda minnen från barndomen är i fokus. Tar olika lång tid och passar bäst för er som vill/vågar titta bakåt i livet med en utbildad psykolog/psykoterapeut för att komma framåt.
  • KBT (kognitiv beteendeterapi): Utgår ifrån dina tankar, känslor och beteenden samt hur dessa påverkar varandra. Parterapin lär dig förhålla dig till dig själv och din partner med diverse hemuppgifter. Oftast håller varje session på ca 75 minuter och det passar alla som vill använda en klassik terapiform.
  • Imago parterapi: En korsning av flera olika metoder, bland andra KBT och psykodynamisk terapi. En terapeut styr samtalet enligt en fast struktur och dialogen mellan paret är i fokus. Tar oftast 40 min-1 timme, passar par och grupper som behöver tala ut och en dialog.

Oavsett hur skeptiskt just du kanske är mot parterapi finns det många exempel där det hjälpt par. Du kan läsa några sådana exempel här och här.