Detta bör du veta om hörselnedsättning

Många vet inte själva om att de har en hörselnedsättning – det är snarare något som omgivningen upptäcker. Att leva med en obehandlad hörselnedsättning kan ge oanade konsekvenser både för ditt yrkesliv men också för ditt sociala umgänge. Till och med dina närmaste relationer kan brista. Det blir svårt att hänga med i gruppsamtal och det går åt mycket energi åt att omedvetet anstränga sig för att höra.

1,4 miljoner människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning och 8-10 000 människor i Sverige är barndomsdöva enligt https://www.hearpeers.se/. Att en obehandlad hörselnedsättning ger stora konsekvenser på ditt yrkesliv och ditt umgänge i stort låter långsökt, men det är inte det minsta konstigt. Det är ansträngande att ständigt försöka höra vad folk säger – och vet du inte om att du har en nedsättning kan det påverka ditt självförtroende negativt.

Var uppmärksam på symptomen

Vanliga symptom kan vara:

  • Din partner tycker du tittar på TV med för hög volym
  • Du upplever att folk mumlar eller talar svagt
  • Du har svårt att hänga med när många pratar samtidigt

Läs mer på 1177.se.

Det finns olika orsaker till varför du kan drabbas av en hörselnedsättning. Det kan både vara ärftligt, ålder och ha yttre orsaker. Många skadar hörseln i sitt dagliga arbete. Ett exempel kan du läsa i i Svenska Yle där en barnskötare berättar om hur ingen tog hennes problem på allvar.

Av de 1,4 miljoner människorna som är hörselskadade är nästan hälften över 65 år. Får de ingen hjälp eller stöd riskerar de att drabbas av social isolering. Forskning visar att obehandlade hörselnedsättningar ökar risken av drabbas av demens. Därför vill Hörselskadades Riskförbund att personer över 67 regelbundet ska få testas. Det skulle gynna både för individen men också för samhället i stort, menar man.

Du kan själv testa din hörsel på din vårdcentral. Det rekommenderas för alla människor, inte bara för folk i riskgruppen. I värsta fall kanske du har en hörselnedsättning – men då är det bättre att den behandlas.