Buller påverkar vår hälsa

På svenska arbetsplatser blir buller allt mer förekommande, och det är något som dessvärre påverkar vår hälsa negativt – speciellt om vi redan lider av nedsatt hörsel eller har andra hörselproblem.

19675041-stressed-woman-with-closed-eyes-put-fingers-in-earsHos Audika via adressen https://www.audika.se/horapparater  kan den med nedsatt hörsel hitta en bra hörapparat som kan hjälpa en att höra bättre i vardagen. Vad en hörapparat tyvärr inte kan hjälpa med är dock det allt ökande bullret på svenska arbetsplatser. Något som till exempel Expressen skriver om är hur ljudmiljön vi lever i just blir allt sämre och idag är det fler än 1,4 miljoner svenskar som dras med nedsatt hörsel. Det är inte så konstigt med tanke på hur arbetsplatser som till exempel restauranger, skolor, förskolor och fabriker är hårt bullerstörda precis som även öppna kontorsmiljöer är – här mår personer som redan har en hörselskada sämre både rent fysiskt och mentalt. Och med tanke på att hela var fjärde svensk arbetstagare faktiskt upplever sig ha störande ljud på sin arbetsplats är detta allvarligt. Till Dagens Industri säger till exempel Ann-Christin Johnson, som är docent i audiologi vid Karolinska Institutet, att ljuden inte bara kan leda till bestående hörselproblem utan även kan orsaka stress, irritation och trötthet. Sett till Arbetsmiljöverkets årliga undersökning är det närmare 25 procent som dessutom tycker att de störs av ljud på jobbet mer än en fjärdedel av tiden de spenderar där.

Hur kan man lösa bullerproblemen?

För att lösa bullerproblemen på arbetsplatser runt om i landet finns det flera olika saker man kan göra. Till exempel kan man i öppna kontor sätta upp ljudabsorbenter och införa policys rörande ljudnivåerna på kontoret och i andra verksamheter såsom fabriker med mera kan man säkerställa att alla anställda har rätt typ av hörselskydd.

Fakta om hörselnedsättning och hörselproblem

5167657-hearing-aid-with-hearing-test-in-backgroundNågot som kan vara bra att veta om nedsatt hörsel och hörselproblem är att dessa kan vara medfödda eller utvecklas med åren. Och något som Vårdguiden skriver är att man även kan ha en tillfällig nedsättning som går över men att vissa sjukdomar kan göra att den tillfälliga nedsattheten övergår till att bli permanent – såsom att vistas för mycket, för länge och för ofta i bullriga miljöer. Så viktigt för den som upplever hörselproblem är att kontrollera sin hörsel för att se så att allt står rätt till och tydliga tecken på detta är bland annat:

  • När du upplever att du hör sämre än andra i din närhet.
  • Om du börjar prata otydligt, tyst och svagt (omgivningen är de första att reagera på detta).
  • När du höjer upp ljudet mer än vanligt på din tv hemma.
  • Du upplever känslan av att ha lock för ena örat.
  • Det susar eller piper i öronen eller örat på dig, det kan vara ett tecken på att du drabbats av tinnitus .
  • Du har svårt att uppfatta/hänga med i samtal när många pratar samtidigt eller när du befinner dig i bullriga miljöer där det sorlar.